---------------------------------------------- EBOOKS -------------------------------------------------------------

Pages

Monday, October 12, 2015

PHƯƠNG TRÌNH VÀ BẤT PHƯƠNG TRÌNH VÔ TỈ - HAY VÀ ĐỘC ĐÁO

TẢI VỀ TẠI ĐÂY
DOWNLOAD

Monday, October 5, 2015

MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP ĐỘC ĐÁO CHỨNG MINH BẤT ĐẲNG THỨC - KHÁ HAY

TẢI TÀI LIỆU TẠI ĐÂY
DOWNLOAD

Monday, September 28, 2015

HAI MƯƠI BÀI TOÁN TÌM MIN - MAX HAY VÀ KHÓ

ĐÂY LÀ TẬP TÀI LIỆU VỀ 20 BÀI TOÁN TÌM GTLN GTNN, CẦN THIẾT CHO CÁC HỌC SINH KHÁ GIỎI RÈN LUYỆN.
DOWNLOAD

Wednesday, September 23, 2015

CHUNG MINH BAT DANG THUC - HAY VA DOC DAO

CHUNG MINH BAT DANG THUC BANG CACH DIEU CHINH SO MU
  Download.

Chứng minh bất đẳng thức bằng cách điều chỉnh số mũ

Chứng minh bất đẳng thức bằng cách điều chỉnh số mũ của Nguyễn Văn Nho, GV THPT Nguyễn Duy Trinh, Nghệ An.  Download.

Tuesday, September 8, 2015

Phân dạng đề thi đại học môn toán từ 2002 đến 2015

Phân dạng đề thi đại học môn toán từ 2002 đến 2015 soạn bởi Hoàng Ngọc Thế. Download.
Phân dạng đề thi đại học môn toán từ 2002 đến 2015

Monday, September 7, 2015

Bất đẳng thức trong các đề thi học sinh giỏi tại Việt Nam năm 2014

Bất đẳng thức trong các đề thi học sinh giỏi tại Việt Nam năm 2014. Download Đề thi và lời giải.
Inequalities from 2014 Mathematical Competitions in Vietnam

Soạn bởi Tăng Hải Tuân.